Home

Sneeuwpret

Vandaag, 22 januari, viel de eerste sneeuw. Dat werd gevierd door onze leerlingen. Enkele sfeerfoto’s kan je bekijken via deze link.

Infoavond

Op 14 maart bent u om 19 uur welkom op onze infoavond in verband met de overgang van basisschool naar secundair onderwijs. We geven wat meer uitleg over studeren in het secundair onderwijs en over de verschillende mogelijkheden die jongeren hebben in het eerste jaar. We bespreken daarbij eveneens ons eigen aanbod voor het schooljaar 2019-2020.

Bezoek Saeftinghe

In het kader van de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en de vakoverschrijdende eindtermen trokken de 1ste jaars op 16 november 2018 naar het “Verdronken Land Van Saeftinghe”, een natuurgebied met wereldfaam.  De leerlingen maakten samen met hun begeleiders en bevoegde gidsen van de stichting “Het Zeeuwse Landschap” kennis maken met dit uitzonderlijke biotoop. Natuurlijk was er ook modder, heel veel modder.

Alle foto’s, met daarop veel of net iets minder modder, kan je bekijken via deze link.

Wiskunde B-dag

Onze wetenschappers uit de derde graad ontwierpen op 16 november wiskundige dekentjes om een slang te verwarmen.

Op de Wiskunde B-dag werkten onze leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht, die in de maanden voordien door de Wiskunde-B-dag-commissie was opgesteld. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag moesten de teams hun oplossingen verwerken tot een samenhangende tekst.

Resultaat luchtkwaliteit CurieuzeNeuze

Onze school nam tijdens de maand mei deel aan het onderzoek van CurieuzeNeuze naar de luchtkwaliteit (concentratie stikstofdioxide). Ons meetpunt bevond zich aan de kleine parking aan de Streepstraat. We hingen de meetbuisjes op bovenop het dak boven ons magazijn. Gezien de drukte in de Streepstraat waren we niet echt optimistisch…

Het verrassende resultaat én de nodige duiding vind je terug via onderstaande link:

https:///viewer.curieuzeneuzen.be