Leerboeken en leermiddelen

Leerboeken worden gehuurd via het boekenfonds van de school. De kostprijs voor de huur van de boeken vind je terug in het schoolreglement. Deze kostprijs is afhankelijk van gekozen studierichting en leerjaar. De jaarlijkse bijdrage omvat eveneens:

  • werk- en invulschriften die via de school worden aangekocht
  • kopieën en cursussen
  • toetsenmap
  • toetsen- en takenpapier met hoofding van de school
  • agenda
  • gebruiksrecht elektronische leeromgeving Smartschool
  • gebruik van de eetzaal

Kleine schoolbenodigdheden

Leermiddelen zoals mappen, papier, schrijfgerief en tekenmateriaal, sport- en turnkledij en een rekenmachine zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage en vallen ook ten laste van de ouders.
Nieuwe leerlingen van het eerste jaar ontvangen bij inschrijving een ‘boodschappenlijst’.

Uitstappen, GWP’s en projecten

Voor alle leerjaren worden er één en / of meerdaags uitstappen of geïntegreerde werkperiodes (GWP) ingericht. Deze uitstappen vormen een essentieel onderdeel in het bereiken van vakgebonden, vakoverschrijdende en transversale eindtermen. De prijzen, waarvan alle bedragen zijn opgenomen in het schoolreglement, variëren volgens het leerjaar, het aanbod en het vervoer.

Eetzaal

Tijdens de middagpauze nuttigen de leerlingen hun meegebrachte lunch of kunnen ze een broodje kopen. Daarbij kunnen ze gezuiverd drinkwater krijgen. Tijdens de ochtendpauze is de eetzaal open voor de bestelling van broodjes en soep. Leerlingen hebben de keuze om in de eetzaal te eten of op de speelplaats waar voldoende picknicktafels staan. Na de lunch kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals schaken en middagsport.

Fruitdag

Je kan je bij de start van het schooljaar inschrijven voor het fruitproject. Op die manier krijg je iedere week een gezonde portie fruit tijdens de voormiddagspeeltijd.