Leerboeken en leermiddelen

Handboeken worden aangekocht door de school. Werkboeken worden aangekocht door de leerling. De kostprijs voor de huur van de boeken vind je terug via Overzicht kosten schooljaar 2023-2024. Deze kostprijs is afhankelijk van gekozen studierichting en leerjaar. De jaarlijkse bijdrage omvat eveneens:

  • werk- en invulschriften die via de school worden aangekocht.
  • kopieën en cursussen.
  • gebruiksrecht elektronische leeromgeving Smartschool.