Home

Interesse in onze school?

Hoorde je goede verhalen over onze school? Neem de proef op de som en kom verder met ons kennismaken!

Breng ons een bezoekje

We maken graag tijd voor je vrij op volgende momenten:

  • Woensdag 2 februari: Scholenbeurs van Stabroek (sporthal Attenhoven, Kerkstraat 89, 2940 Hoevenen van 16u00 tot 21u00).
  • Woensdag 23 februari: Scholenbeurs van Essen/Kalmthout/Wuustwezel te Essen (sporthal Heuvelhal, Kapelstraat 7, 2910 Essen van 17u00 tot 20u00).
  • Dinsdag 8 maart: Infoavond voor ouders en demolesjes voor de toekomstige leerlingen op onze school. Het precieze uur voor de infoavond volgt nog.
  • Woensdag 9 maart, zaterdag 12 maart & woensdag 16 maart: Rondleidingen per gezinsbubbel op afspraak. Deze rondleidingen gaan door op woensdagnamiddag en zaterdag. Een afspraak inplannen kan nu nog niet. Het openingsmoment van de boekingsmodule volgt nog. Hou dus zeker onze website in de gaten.
  • Vrijdag 18 maart: Opendeurdag in de vorm van een Open Les Avond (OLA). Die dag schuift het lessenrooster van onze leerlingen enkele uren op zodat je vanaf 15u45 tot 18u30 onze school in actie kan zien tijdens een geleide rondwandeling. Reken hiervoor op een uurtje tijd!

Kan je niet wachten?

Bekijk onze kennismakingsfilmpje (YouTube), check onze Instagram account van de school en onze Facebookpagina. Met een beetje geluk krijg je na de kerstvakantie in de basisschool bezoek van één van onze leerkrachten voor een demoles of kan je, in samenwerking met je basisschool al eens ‘snuffelen’ van een lesdag bij ons op school.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door onze preventieadviseur volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen van de overheid. Hou onze website dus zeker in het oog!

Tabloo & Wiskunde B-dag

Tabloo

Maandag 15 november brachten onze leerlingen van het 5de jaar een bezoek aan Tabloo, een bezoekers- en ontmoetingscentrum over radioactiviteit en radioactief afval.

Wiskunde B-dag

Ook dit jaar organiseerden we op vrijdag 19 november weer een Wiskunde B-dag. De dag waarbij leerlingen van het vijfde en zesde jaar wetenschappen én de leerlingen van de plusklas uit het vierde jaar in teams een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk.

Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo opgesteld dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit.

Mooie afsluiters

De herfstvakantie is ondertussen volop aan de gang. De laatste schooldag voor die vakantie is dan ook het ideale moment om de vakantie op een leuke manier in te zetten.

Halloween

Veel vreemde figuren op onze school…

Landenbeurs

De leerlingen van het tweede jaar ontpopte zich tot echte kenners van een gekozen land op de landenbeurs voor het vak Taal en cultuur. Naast woordzoekers, puzzels, toffe monumenten en een heleboel interessante informatie, toverden ze ook wat lekkers op tafel!

Al lezend de vakantie in

Tijdens de laatste les Nederlands werd er gelezen. Dat boek wordt misschien wel helemaal uitgelezen tijdens de vakantie.

Taalslag

Op vrijdagavond 8 oktober gingen duizenden deelnemers aan de taalslag. 70 bibliotheken transformeerden voor één avond in klaslokalen waar enthousiaste dictee fans hun tanden zetten in onze taal.

De Schrijfwijzen was een ware taaltriatlon in drie rondes: een dictee in de traditionele vorm, een keuzeronde met multiple choice, waarbij de spelers letters konden verzamelen om Scrabblegewijs een lang woord in elkaar te puzzelen, en ten slotte een zenuwslopende spellingbee. De 200 beste van het dictee namen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen op zaterdag 23 oktober in de Koninklijke Bibliotheek van België.

Tweehonderd dicteetijgers goochelden met woorden als rendez-voustje en renaissanceschoonheid en streden om een plaatsje in de galerij der Schrijfwijzen. Met veel fierheid mogen wij vertellen dat ons wiskundig brein, meneer van Eijmeren, het schopte tot in de finale. Hij maakte slechts 8 fouten!

Deelname Vlaamse scholierenkoepel

Maandag 25 oktober namen Thomas, Tijl, Margo en Sebastiaan deel aan een bijscholing van de Vlaamse Scholierenkoepel.

Welke acties kan een leerlingenraad organiseren? Wat zijn de rechten en plichten van een leerlingenraad? Hoe kunnen we de leerlingenraad nog meer laten stralen op onze school? Verschillende workshops en het uitwisselen van ideeën en ervaringen toont alvast aan dat onze leerlingenraad kei goed bezig is!