Een maatschappij, gezin, school wil het beste uit onze jongeren halen. Het is dan ook noodzakelijk om hen structureel en toch geïndividualiseerd te ondersteunen om steeds het onderste uit de kan te kunnen halen. Daarom werken we als team rond vier algemene thema’s van leerlingenbegeleiding: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Studeren is een vaardigheid. Vakleerkrachten en leerlingenbegeleiding maken er een prioriteit van om deze vaardigheid samen met de leerlingen te trainen. Vakleerkrachten organiseren een doorgedreven vakgerichte ondersteuning en waar mogelijk gaan ze in samenspraak met leerlingenbegeleiding op zoek naar vakoverschrijdende strategieën om te werken rond vaardigheden zoals planning, studiemethode en schematiseren.

We weten dat een leerling vaak gemotiveerder is wanneer hij een duidelijk doel voor ogen heeft. Daarom organiseren we doorlopend onderwijsloopbaanbegeleiding. Aan de hand van gesprekken met leerkrachten, infomomenten, online vragenlijsten, demolessen, uitstappen en individuele contactmomenten met titularissen ontdekken onze leerlingen stap voor stap welke studierichting of job echt bij hen past.

Titularissen zijn ook het eerste aanspreekpunt voor psychisch en sociaal functioneren. Zij hebben een bijzondere band met ‘hun’ klas en werken aan een positieve klassfeer. Ook wanneer een leerling om één of andere reden niet goed in zijn vel zit, gaat de titularis op zoek naar de hulp die school, CLB of derden kunnen bieden.

Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zijn we ons bewust van het belang van een gezonde levensstijl. Projecten rond bijvoorbeeld EHBO, verkeersveiligheid en verslaving passen hierin.

Leerlingenbegeleiding:

Annelies De Backer (leerbegeleiding1@atheneumkapellen.be)
Maria De Kock (leerbegeleiding2@atheneumkapellen.be)

CLB