Wiskunde B-dag

Wiskunde B-dag

Onze wetenschappers uit de derde graad ontwierpen op 16 november wiskundige dekentjes om een slang te verwarmen.

Op de Wiskunde B-dag werkten onze leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht, die in de maanden voordien door de Wiskunde-B-dag-commissie was opgesteld. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag moesten de teams hun oplossingen verwerken tot een samenhangende tekst.

Annelies De Backer