Wiskunde B-dag

Wiskunde B-dag

Onze wetenschappers uit de derde graad ontwierpen op 16 november wiskundige dekentjes om een slang te verwarmen.

Op de Wiskunde B-dag werkten onze leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht, die in de maanden voordien door de Wiskunde-B-dag-commissie was opgesteld. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag moesten de teams hun oplossingen verwerken tot een samenhangende tekst.