Het schoolreglement voor het schooljaar 2023-2024 kan je bekijken via deze link.

Meer info over het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs kan je vinden via deze link.