Het schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023 kan je bekijken via deze link.