Het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 kan je bekijken via deze link.