Het schoolreglement voor het schooljaar 2023-2024 kan je bekijken via deze link.