Keuzepakket in de derde graad

De richtingen met moderne talen (economie – moderne talen en Latijn – moderne talen) worden versterkt door het vak conversatietechnieken, waar de leerlingen 2 uur per week extra uitdaging en verdieping krijgen in het toepassen van de kennis en vooral vaardigheden voor Frans en Engels.

In het vak informatica, dat leerlingen uit de wetenschappen – wiskunde kunnen kiezen, leren de leerlingen algoritmisch denken met toepassingen op de computer. Zij krijgen een aantal praktische problemen voorgeschoteld die ze via een zelfgeschreven computerprogramma oplossen. Na een eerste verkenningsfase wordt de nodige wetenschappelijke kennis opgefrist en waar nodig aangevuld.

Het vak wetenschappelijk werk biedt dezelfde leerlingen dan weer de mogelijkheid vérder te gaan dan de lessen wetenschappen uit de basisoptie. De zelfwerkzaamheid van de leerlingen staat hier centraal. De leerlingen werken experimenten uit en leren bij de verwerking en interpretatie ook de nodige ICT-vaardigheden. Afhankelijk van de interesses van de leerlingen worden thema’s uitgediept die aansluiten bij de theorie of de actualiteit.

Artistieke vorming breekt met het traditionele lessenpatroon. De leerkrachten artistieke, beeldende en muzikale vorming bundelen hun krachten. Artistieke vorming prikkelt en vormt het cultuurbewustzijn van de leerlingen vanuit een stevige theoretische basis. Het brengt hen naar musea en dansvoorstellingen, naar een bijzondere film, een musical of opera, een vernissage of een klassiek of hedendaags theaterstuk.

Het vak bedrijfsbeheer wordt ingericht voor leerlingen humane wetenschappen en wetenschappen – wiskunde. Op deze manier kunnen zij gedurende 2 uur per week een grondig inzicht verwerven in de manier waarop bedrijven werken en kennis vergaren over de leefwereld van zelfstandigen en ondernemers. Wie slaagt, verwerft bovendien het officiële attest bedrijfsbeheer.

Lessentabellen 3de graad
Accenten 3de graad