Pedagogische visie

ICT in de klas

Digitale ontwikkelingen kunnen we niet meer wegdenken uit onze maatschappij. Voor allerlei doeleinden gaan we online, we creëren informatie en delen die met elkaar.

De hervorming van het secundair onderwijs geeft extra aandacht aan mediawijsheid en digitale competenties. ICT wordt zowel een hulpmiddel als een leerdoelstelling om deze vaardigheden te ontwikkelen. Vanuit deze evolutie en dankzij de middelen die we via Digisprong ontvingen, maakt onze school de stap om elke leerling te voorzien van een Chromebook. Deze Chromebooks zullen de handboeken niet vervangen. We zien de toestellen als een toevoeging bij de lessen, zodat leerlingen comfortabeler toegang hebben tot internet en bijkomende leermiddelen. De Chromebooks kunnen ons ook helpen om sneller en efficiënter te differentiëren: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen sneller toegang tot bijkomende instructies of oefeningen, andere leerlingen kunnen aan de slag met verdiepende leerdoelen.

Iedereen hetzelfde toestel

Vanaf schooljaar 2022-2023 ontvangt elke leerling van onze school een Chromebook. Als school kiezen we er bewust voor om elke leerling te voorzien van hetzelfde toestel. De Chromebook zal beschouwd worden als een leermiddel, waarbij het belangrijk is dat leerlingen en leerkrachten
elkaars toestel kennen. Dit bevordert een vlot les- en studieverloop. Bovendien kunnen we hierdoor een service bieden waarbij leerlingen een vervangtoestel krijgen in geval van een defect binnen de garantievoorwaarden.

Praktisch gebruik

Gebruik op school

In verschillende lessen kan gebruik gemaakt worden van beeld- en/of geluidsfragmenten. Leerlingen hebben hiervoor zelf steeds oortjes bij.

Tijdens de studie-uren mogen de leerlingen hun Chromebook gebruiken in functie van lesopdrachten. Vrij surfen op het internet kan alleen mits toestemming van de toezichthoudende leerkracht en
wanneer dit in stilte gebeurt.

Gebruik thuis

De leerlingen nemen de Chromebook telkens mee naar huis en kunnen deze thuis verder gebruiken om de digitale agenda en het vaknieuws te raadplegen en om opdrachten voor school te maken. De Chromebook wordt niet op school bewaard.

Opladen van de batterij

De leerlingen laden de Chromebook thuis op. De school verwacht dat de Chromebook elke dag volledig opgeladen is. Een opgeladen batterij gaat in principe een hele lesdag mee.