Onze school wil leerlingen opleiden tot verantwoordelijke, positief-kritische wereldburgers. Concreet werkt onze school aan deze doelstelling tijdens de lessen, op de speelplaats én tijdens de vele extra uitstappen en activiteiten.

Onze school draagt verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Leerlingen krijgen langzamerhand meer verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces. In de eerste jaren worden onze leerlingen sterk begeleid bij het leren leren. Stilaan wordt de leerling vrijer gelaten met het oog op een optimale zelfstandigheid in het hoger onderwijs. Leerling en leerkracht zijn hierbij gelijkwaardige partners met elk hun eigen initiatieven en verantwoordelijkheden.

Als school schrikken we er niet voor terug positief-kritisch te zijn tegenover onze eigen werking. We vinden het belangrijk dat leerlingen diezelfde positief-zelfkritische houding aannemen. Onze onderwijsloopbaanbegeleiding poogt leerlingen inzicht te geven in zichzelf. Leerlingen leren de eigen sterktes en zwaktes te identificeren, waarna we met beide aan de slag gaan. Leerkrachten willen leerlingen hierin persoonlijk begeleiden. Ook in een constant veranderende maatschappij is het belangrijk dat jongeren leren een mening te onderbouwen en deze op positieve wijze bespreekbaar te maken.

In de huidige maatschappij is wereldburgerschap een onmisbare component in de opleiding van jongeren. We brengen de wereld in de klas, maar brengen de leerlingen ook de wijde wereld in. Daarbij wordt cultuur geïntroduceerd en bestudeerd.

Bovenstaande doelen kunnen enkel bereikt worden in een omgeving waarin leerlingen zichzelf mogen zijn en waarin een open communicatie bestaat tussen leerlingen, leerkrachten, leer- en leerlingenbegeleiders, ouders en directie.