Binnen de finaliteit doorstroom bieden we volgende studierichtingen aan:

Deze studierichtingen bereiden de leerlingen voor op hoger onderwijs aan universiteit of hogeschool.

Onze studierichtingen

Latijn

In deze studierichting krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket gevorderde wiskunde in het specifiek gedeelte. Ze gaan aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal en de cultuurhistorische inhoud. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven. Deze leerlingen willen de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid ontdekken en gaan graag op een gestructureerde manier met taal aan de slag.

Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een richting met een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterke wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal.

Economie – Wetenschappen

Economische wetenschappen is een studierichting die geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte algemene economie en bedrijfswetenschappen aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad.

Moderne talen

Naast een brede algemene vorming, verdiepen leerlingen in deze studierichting hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk Duits. Deze studierichting daagt leerlingen ook uit voor verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: literatuur, taalsystematiek, sociolinguïstiek.

Deze studierichting is ideaal voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Leerlingen die graag lezen, zin hebben om talen te ontdekken, graag vreemde talen spreken, die nieuwsgierig zijn naar de impact van taal op cultuur en samenleving kiezen voor deze studierichting.

Humane wetenschappen

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen vanuit een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch kader.

Een leerling humane wetenschappen is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen, wil nadenken over levensvragen, is nieuwsgierig en gevoelig voor kunst en cultuur, gaat kritisch om met actualiteit en is bereid om de communicatieve vaardigheden aan te scherpen.