Studierichtingen met Latijn

Heb je belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, historische figuren, ideeën, verhalen…? Dan zal deze studierichting je zeker niet teleurstellen. Je hebt een dosis doorzettingsvermogen nodig want er komt heel wat probleemoplossend denken aan te pas.

Het Latijn is geen must meer om later naar de universiteit te kunnen. Maar het is hoe dan ook een meerwaarde: je inzicht in talen groeit, je geheugen krijgt een flinke training en je algemene kennis krijgt een boost.

Latijn kan je in de derde graad enkel combineren met wetenschappen.

Studierichtingen met exacte wetenschappen en wiskunde.

Een grote dosis nieuwsgierigheid, een ruime portie doorzettingsvermogen en een flinke scheut leergierigheid zijn de basisvoorwaarden om te slagen in de richting wetenschappen. Ben je nieuwsgierig naar het waarom van de dingen? Wil je later graag arts, burgerlijk ingenieur, dierenarts, wetenschapper, maar ook handelsingenieur of informaticus worden? Kies dan voor wetenschappen en wiskunde. Wiskunde vormt de basis voor alle wetenschappelijke en economisch gerichte studies.

In de lessen wetenschappen en wiskunde leer je abstract denken, logisch redeneren, kritisch analyseren, zelf onderzoeken en samenwerken in een team

In de richting wetenschappen wordt theorie steeds gekoppeld aan toepassing en onderzoek. In de klas werken wij met de modernste audiovisuele middelen en ICT.

In de derde graad organiseren we het vak ecologie om onze zorg voor het milieu en milieubehoud door te geven aan de komende generaties. Op een wetenschappelijk onderbouwde manier wordt milieubewust gedrag bespreekbaar gemaakt. De leerlingen leren inzien dat de beïnvloeding van het milieu ecologische, socio-economische, ethische en esthetische gevolgen heeft. Het vak moet bijdragen tot een ecologisch correcte levenshouding.

Studierichting humane wetenschappen

De mens blijft boeien in zijn eindeloze creativiteit. Wil je weten waarom mensen denken wat ze denken, zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen, dan is de richting humane wetenschappen vast iets voor jou.

De specifieke vakken voor deze richting zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Tijdens de lessen gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en in relatie tot zijn medemens. Het vak cultuurwetenschappen bekijkt de menselijke samenleving als geheel.

Hoe verloopt een onderzoek binnen de humane wetenschappen? Wat zijn de kenmerken van een dergelijke observatie of interview? Hoe stel je een kwalitatieve enquête op? Aan welke voorwaarden voldoet een experiment? Waar vind je bronnenmateriaal voor een literatuurstudie? Hoe vermijd je plagiaat en hoe verwerk je een citaat? Zijn alle gepubliceerde onderzoeken betrouwbaar? Met welke ICT-vaardigheden kan je een presentatie upgraden en hoe je geef je onderzoeksresultaten duidelijk weer? Deze vragen zal je zelf al doende beantwoorden tijdens de les sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de tweede graad!

In de lessen filosofie ontdekken de leerlingen de filosofische basis van onze cultuur. Via inzichten van filosofen uit verschillende tijden en van verschillende continenten kunnen de leerlingen hun eigen visie verrijken. Zij leren abstracter denken en trainen de technieken van het filosoferen. Dit maakt van jongeren kritische denkers, goede luisteraars en misschien gelukkigere mensen.

Een brede waaier aan bachelor- en masteropleidingen sluiten perfect aan bij deze studierichting: rechten en rechtspraktijk, communicatiewetenschappen of communicatie management, psychologie en psychologisch assistent, onderwijsopleidingen, zijn slechts enkele voorbeelden.

Studierichtingen met economie

Economie gaat in essentie over mensen en hun noden. Volgens welke mechanismen worden de noden van mensen en bedrijven ingevuld? Hoe creëren bedrijven waarde? Langs welke wegen leidt dit tot groei, welvaart en welzijn in de samenleving in zijn geheel?

De studierichtingen met economie geven je een diepgaand theoretisch inzicht in de wetten en  verbanden die het succes van de economie bepalen. Daarnaast wordt aan de hand van gevalstudies en analyse van de economische actualiteit, praktische kennis en inzicht verworven.

Het basispakket economie (4 uur) omvat zowel macro-economie en micro-economie, alsook recht én bedrijfsbeheer. Daarom is het optionele pakket bedrijfsbeheer (2 uur), dat op onze school aan de niet-economische richtingen wordt aangeboden, voor de leerlingen uit de studierichtingen met economie niet nodig.

De studierichting economie bestaat in combinatie met wetenschappen of in combinatie met moderne talen. De richting economie-wetenschappen biedt tevens een stevig pakket van vijf uur wiskunde, wat een aanbevolen voorbereiding is op de latere universitaire studierichtingen toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur.

Studierichtingen met moderne talen

De kennis van vreemde talen opent vele deuren. Niet alleen in het beroepsleven is meertaligheid een pluspunt en zelfs een vereiste, ook op persoonlijk vlak draagt talenkennis bij tot de kwaliteit van je leven. Contacten met andere culturen, reizen naar vreemde landen, genieten van literatuur en film: met je kennis van Frans, Engels, en/of Duits verleg je de grenzen van je mogelijkheden.

Bovenop de basisuren talen biedt de richting moderne talen meer diepgang in de taalspecifieke structuren, cultuur en literatuur. Daarenboven oefenen de leerlingen hun spreekvaardigheid tijdens de conversatielessen.

Moderne talen kan je vanaf de derde graad combineren met economie of Latijn. Deze richtingen bieden je een goede voorbereiding op latere studies zoals taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde tolken, communicatiewetenschappen, handelswetenschappen, maar ook studies zoals onder andere pedagogie, psychologie of geschiedenis blijven mogelijk.

Keuzepakket

Naast de uren basisvorming en de specifieke vakken die de eigenheid van de studierichting bepalen, krijgen onze leerlingen een aantal unieke vakken die een meerwaarde geven aan hun studieloopbaan. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan samen leren samenleven en aan maatschappelijk engagement.

Keuzepakket in de tweede graad

De leerlingen humane wetenschappen vullen hun lessenpakket aan met 2 uur artistieke vorming en 1 uur sociaal wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen Latijn kunnen kiezen voor de optie met extra talen. Zij kunnen tevens kiezen voor een versterking van de wiskunde en wetenschappen. In de richting economie hebben de leerlingen keuze tussen de optie met extra talen of met extra wiskunde en wetenschappen. Leerlingen die voor het keuzepakket extra talen kiezen, krijgen 2 uur Frans en 1 uur Engels per week extra. Al onze leerlingen volgen 1 uur toegepaste informatica. Tijdens dit lesuur werken ze met de meest gangbare softwarepakketten. De leerlingen leren tevens de basis van algoritmisch denken met toepassing op de computer.

Lessentabellen 2de graad
Accenten 2de graad