Schooljaar 2019-2020

Latijn

In ‘de Latijnse’ leggen we een stevige basis van talenkennis. Daarnaast maken we kennis met de cultuur van Grieken en Romeinen. Deze inhouden betekenen een stevige training van het geheugen en maken de jongeren warm voor een verder traject als latinist.

Moderne wetenschappen

In de richting moderne wetenschappen krijgen de leerlingen een brede basis mee aan kennis, vaardigheden en inzichten die ze in hun verdere studieloopbaan kunnen gebruiken.

De leerlingen van het eerste jaar krijgen verschillende projecten voorgeschoteld met als doel zichzelf en hun interesses beter te leren kennen. Ze ontdekken hun talenten in sport, taal, wetenschappen en kunst.

Bij de overstap naar het tweede jaar maken de leerlingen al een echte keuze tussen sport, wetenschappen en kunst. Deze keuze is niet bindend voor de verdere schoolcarrière. Ze dient enkel om onze leerlingen te helpen hun interesse verder uit te diepen.

Schooljaar 2020-2021

1e jaar

Met Latijn

In ‘de Latijnse’ leggen we een stevige basis van talenkennis, inzicht in en kennismaking met de cultuur van Grieken en Romeinen. Deze inhouden betekenen een stevige training van het geheugen en maken de jongeren warm voor een verder traject als latinist.

Met projecten

Via projectwerking verkennen leerlingen verschillende interessante studiegebieden. Onze leerlingen maken kennis met de manier waarop wetenschappers, kunstenaars en talenknobbels denken, werken en creëren. Zo leren ze zichzelf beter kennen: wat ze graag doen, wat ze goed kunnen en waar ze zich verder in willen specialiseren.

2e jaar

Klassieke talen – Latijn

De basisoptie Klassieke talen wordt uitgewerkt rond de klassieke talen Latijn en Grieks, maar ook rond hun respectievelijke culturen. De opgedane kennis, inzicht en vaardigheden uit het eerste jaar Latijn worden verder verdiept en uitgebreid.

Moderne talen en wetenschappen

In de basisoptie moderne talen en wetenschappen wordt een sterke inhoudelijke basis gelegd voor een carrière binnen het ASO. In het vak wetenschappelijk werk kunnen de leerlingen zich bekwamen in de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Bovenop de algemene vorming proberen we leerlingen hun interesse voor taal en cultuur verder te prikkelen. Tijdens de projecten taal en cultuur komen Nederlands, Frans en Engels aan bod met een sterke nadruk op culturele verdieping. Daarnaast krijgen leerlingen tijdens de lessen communicatieve vaardigheden de kans om zowel schriftelijke als mondelinge communicatie verder in te oefenen.