Schooljaar 2022-2023

1e jaar

Met Latijn

In ‘de Latijnse’ leggen we een stevige basis van talenkennis, inzicht in en kennismaking met de cultuur van Grieken en Romeinen. Deze inhouden betekenen een stevige training van het geheugen en maken de jongeren warm voor een verder traject als latinist.

Met projecten

Via projectwerking verkennen leerlingen verschillende interessante studiegebieden. Onze leerlingen maken kennis met de manier waarop wetenschappers, kunstenaars en talenknobbels denken, werken en creëren. Zo leren ze zichzelf beter kennen: wat ze graag doen, wat ze goed kunnen en waar ze zich verder in willen specialiseren.

2e jaar

Klassieke talen – Latijn

De basisoptie Klassieke talen wordt uitgewerkt rond de klassieke talen Latijn en Grieks, maar ook rond hun respectievelijke culturen. De opgedane kennis, inzicht en vaardigheden uit het eerste jaar Latijn worden verder verdiept en uitgebreid.

Moderne talen en wetenschappen

Als je voor deze basisoptie kiest dan zet je in op beide pijlers in de naam. Enerzijds bekwaam je je in de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en anderzijds prikkelen we je talenknobbel door een sterke culturele verdieping aan te bieden voor Nederlands, Engels en Frans.
Daarnaast werk je verder aan je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden én hebben we oog voor je digitale competenties.

Economie en organisatie

Als je voor economie & organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en
de overheid. Je zet sterk in op:

  • De ontwikkeling van je communicatieve vaardigheden.
  • De bewustwording van het belang van onze economische wereld.
  • De ontwikkeling voor ondernemingszin en aandacht voor je ondernemerschap tijdens een ondernemend project.
  • De ontwikkeling van je digitale competenties.

Menswetenschappen

Ga je voor deze optie dan heb je interesse in de mens en zijn omgeving. Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert wat een gezonde en persoonlijke leefstijl inhoudt zodat je hierin bewuste keuzes kan maken.
Tot slot oefen je je sociale en communicatieve vaardigheden én hebben we oog voor je digitale competenties.