Elke studierichting heeft naast de basisvorming en de specifieke vakken ook drie optie-uren.

De leerlingen humane wetenschappen vullen hun lessenpakket aan met 2 uur artistieke vorming en 1 uur sociaal wetenschappelijk onderzoek.

De leerlingen Latijn kunnen kiezen voor de optie met extra talen. Zij kunnen tevens kiezen voor een versterking van de wiskunde en wetenschappen.

In de richting economie hebben de leerlingen keuze tussen de optie met extra talen of met extra wiskunde en wetenschappen. Leerlingen die voor het keuzepakket extra talen kiezen, krijgen 2 uur Frans en 1 uur Engels per week extra.

Al onze leerlingen volgen 1 uur toegepaste informatica. Tijdens dit lesuur werken ze met de meest gangbare softwarepakketten. De leerlingen leren tevens de basis van algoritmisch denken met toepassing op de computer.

Vanaf 1 september 2021 start de onderwijsvernieuwing in het 3de jaar. De tekst hierboven is dan enkel nog van toepassing voor het 4de jaar.