Home

Als lezen een feest is…

Als lezen een feest is, de letters een woord vormen en de woorden zinnen en de zinnen een verhaal. Een verhaal over echte mensen, over de liefde, de natuur of een sport. Een verhaal over de toekomst of het verleden. Een verhaal over wetenschap of misdaad.

Ook benieuwd welke verhalen van onze leerkrachten lezen? Ontdek ze via het fotoalbum.

Online oudercontact 23 december

Op donderdag 23 december gaat het eerste online oudercontact door van dit schooljaar tussen 16u00 en 21u00. Dit oudercontact gaat uitsluitend online door via Smartschool Live, omwille van de huidige Corona maatregelen. Uitzonderlijk kan de klassenraad u op voorhand vragen om toch op school aanwezig te zijn.
Afspraken voor het online oudercontact kan u enkel inplannen via Smartschool (aanmelden is vereist) vanaf maandag 13 december om 14u00 tot donderdag 23 december om 12u00.

Praktische informatie nodig?

  • Uitgeschreven stappenplan: Hoe een afspraak inplannen? + Hoe deelnemen aan het online oudercontact? (Zie PowerPoint & PDF)
  • Instructiefilmpje gemaakt door Smartschool (Vimeo-video).

Problemen om aan te melden bij Smartschool? Stuur een e-mail naar smartschool@atheneumkapellen.be.

Tabloo & Wiskunde B-dag

Tabloo

Maandag 15 november brachten onze leerlingen van het 5de jaar een bezoek aan Tabloo, een bezoekers- en ontmoetingscentrum over radioactiviteit en radioactief afval.

Wiskunde B-dag

Ook dit jaar organiseerden we op vrijdag 19 november weer een Wiskunde B-dag. De dag waarbij leerlingen van het vijfde en zesde jaar wetenschappen én de leerlingen van de plusklas uit het vierde jaar in teams een hele dag aan een grote wiskundige opdracht werken, met als eindproduct een werkstuk.

Bij deze activiteiten staan vaardigheden als probleem oplossen, modelleren, representeren, redeneren, argumenteren en samenwerken centraal. Een goede onderlinge taakverdeling binnen de teams en een effectieve strategie zijn van groot belang. De opdrachten zijn zo opgesteld dat ze creativiteit en een onderzoekende houding bij de leerlingen stimuleren, en zijn dan ook goed in te zetten als praktische opdracht of wiskundige denkactiviteit.

Mooie afsluiters

De herfstvakantie is ondertussen volop aan de gang. De laatste schooldag voor die vakantie is dan ook het ideale moment om de vakantie op een leuke manier in te zetten.

Halloween

Veel vreemde figuren op onze school…

Landenbeurs

De leerlingen van het tweede jaar ontpopte zich tot echte kenners van een gekozen land op de landenbeurs voor het vak Taal en cultuur. Naast woordzoekers, puzzels, toffe monumenten en een heleboel interessante informatie, toverden ze ook wat lekkers op tafel!

Al lezend de vakantie in

Tijdens de laatste les Nederlands werd er gelezen. Dat boek wordt misschien wel helemaal uitgelezen tijdens de vakantie.