Inleefhuis

Onze leerlingen van het zesde jaar bezoeken het Inleefhuis in Brasschaat. Ze leven zich in in het volwassen leven, waar mensen leven van een budget. En het budget van de ene is al wat groter dan dat van de andere…

Sneeuwpret

Vandaag, 22 januari, viel de eerste sneeuw. Dat werd gevierd door onze leerlingen. Enkele sfeerfoto’s kan je bekijken via deze link.

Infoavond

Op 14 maart bent u om 19 uur welkom op onze infoavond in verband met de overgang van basisschool naar secundair onderwijs. We geven wat meer uitleg over studeren in het secundair onderwijs en over de verschillende mogelijkheden die jongeren hebben in het eerste jaar. We bespreken daarbij eveneens ons eigen aanbod voor het schooljaar 2019-2020.

Bezoek Saeftinghe

In het kader van de lessen aardrijkskunde, natuurwetenschappen en de vakoverschrijdende eindtermen trokken de 1ste jaars op 16 november 2018 naar het “Verdronken Land Van Saeftinghe”, een natuurgebied met wereldfaam.  De leerlingen maakten samen met hun begeleiders en bevoegde gidsen van de stichting “Het Zeeuwse Landschap” kennis maken met dit uitzonderlijke biotoop. Natuurlijk was er ook modder, heel veel modder.

Alle foto’s, met daarop veel of net iets minder modder, kan je bekijken via deze link.

Wiskunde B-dag

Onze wetenschappers uit de derde graad ontwierpen op 16 november wiskundige dekentjes om een slang te verwarmen.

Op de Wiskunde B-dag werkten onze leerlingen in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht, die in de maanden voordien door de Wiskunde-B-dag-commissie was opgesteld. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag moesten de teams hun oplossingen verwerken tot een samenhangende tekst.