Radio & pannenkoeken

Tijdens de les informatica moesten de leerlingen van het 5de audio leren monteren met behulp van het programma Audacity. Enkelen onder hen zijn er zelfs in geslaagd een eigen mix van verschillende platen aan elkaar te ‘mixen’. De leerlingen uit het 6de jaar kregen dan weer de opdracht om heel lokale radio te maken, enkel te beluisteren in het lokaal informatica.

Deze week zorgde de leerlingenraad ook voor extra warmte tijdens koude speeltijden met warme pannenkoeken en nog warmere chocolademelk.
Foto’s zijn te vinden via deze link.

(Examen)planning maken

Als de examens voor de deur staan moet je al je schoolwerk extra goed plannen. Dat moet je leren, natuurlijk.
Daarom kregen onze leerlingen van het eerste jaar alvast wat hulp en heel veel tips bij het opstellen van hun eerste schoolwerk planning vlak voor een examen.

WiskundeBdag – bezoek UA – bezoek Aachen

Vrijdag 22 november was een actieve dag voor onze leerlingen van de derde graad.

Voor onze wiskundigen en wetenschappers was de wiskundeBdag. Leerlingen werkten in teams van drie of vier een hele dag aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Vaardigheden als probleemoplossend denken, wiskundig modelleren, logisch redeneren en argumenteren stonden centraal. Tegen het einde van de dag verwerkten de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst.

Onze talenknobbels trokken naar de Universiteit van Antwerpen waar ze drie taallessen op maat hebben gevolgd. Ze gingen van start met een Engelse les, daarna een Chinese les. Na de middagpauze volgde er een kort infomoment over wat het studeren van talen in het hoger onderwijs inhoudt om daarna af te sluiten met een Spaanse les.

De leerlingen van 6 Economie – Moderne Talen brachten samen met leerlingen van het atheneum van Ekeren een bezoekje aan Aachen. Ze bezochten de omgeving van “das Rathaus” met een Duitstalige gids en ook de oude stad.
Meer foto’s via deze link.

Bezoek Saeftinghe

Alle leerlingen uit het 1ste jaar brachten op vrijdag 15 november een bezoek aan het verdronken land van Saeftinghe. Het was er best koud maar dat werd al snel vergeten wanneer alle leerlingen genoten van het uitzicht en probeerden om door/over de greppels te wandelen zonder zichzelf vuil te maken. Dat laatste is niet bij iedereen gelukt zoals je kan zien.

Meer foto’s kan je bekijken via het fotoalbum door te klikken op deze link.