Home

Schaaktornooi 2021 – 2022 & Romeinse soldaat

Tijdens het tweede trimester haspelden de leerlingen van het eerste en het tweede jaar hun jaarlijkse schaaktornooi af. 16 leerlingen namen het elke maandag- en donderdagmiddag tegen elkaar op in een sportieve strijd. Van tevoren was het onmogelijk te voorspellen wie de eindwinnaar zou worden. Soms hadden de schakers niet genoeg tijd om hun match af te werken tijdens de middagpauze of ontbrak er iemand wegens ziekte of een inhaaltest. Die partijen konden worden ingehaald op dinsdag- of vrijdagmiddag. De begeleidende leerkracht, meneer Quirijnen, leidde alles in goede banen. Die heeft gemerkt dat de deelnemers dit jaar een erg hoog niveau haalden en dat ze tijdens de laatste weken enorme vorderingen hebben gemaakt.

Op dinsdag 29 maart vond de prijsuitreiking plaats. Door ziekte konden een aantal onder hen jammer genoeg hun prijs niet ophalen. Dat kunnen ze later nog wel. Deze drie eindigden op een dichte ereplaats:

  1. Tibe Van Bouwel
  2. Mathieu Das
  3. Aaron Eykens

Op het einde van het schooljaar staan de leden van de schaakclub voor nog één uitdaging: het schaakexamen. De geslaagden ontvangen nadien een fraai diploma.

Vrijdag 1 april kwam, en het was geen grap, een Romeinse soldaat langs. Hoe deed men dat vroeger, dat vechten? En welke kledij en bescherming droeg een Romeinse soldaat? De leerlingen van het 2de jaar hebben allemaal ontdekt.

GWP week 21 tot 25 maart

Bütgenbach

Tijdens de week van 21 maart trokken we met 200 leerlingen uit het 1ste en 2de jaar + 16 leerkrachten naar Bütgenbach. Een week met heel veel zon, mooie uitzichten en vooral veel plezier met als afsluiter een knallende fuif.

GWP 3de jaar

De leerlingen van het 3de jaar bezochten Antwerpen (Kathedraal, Moskee, Huis van de Mens…). Op school kregen ze dan weer bezoek van de politie. En dat was niet omdat ze iets hadden uitgestoken. Ook een escape room en paintballen stond op het programma deze week.

GWP 4de jaar

Het 4de jaar trok een weekje naar Charleroi.

Meer foto’s kan je vinden via het fotoalbum.

Uitstappen Antwerpen, ‘Dear Winnie’ en UA Antwerpen

Dagje Antwerpen

Op maandag 21 maart ging 5 Humane Wetenschappen naar Antwerpen om wijken te leren observeren met een antropologisch en sociologische bril. In de voormiddag trokken we door de wijk Zurenborg met haar statige herenhuizen uit de belle époque. Tegelijk vind je in diezelfde wijk de grootste verzameling streetart van België. Burgerlijke geschiedenis en hedendaagse straatcultuur gaan hier hand in hand. Vervolgens verkenden we via kleine opdrachten de superdiversiteit in de wijk Oud-Berchem, met onder andere een bezoek aan de interculturele beweging Kif Kif.

In de namiddag pasten de jongeren datgene wat ze leerden zelfstandig toe in de noordelijke volkswijken van Antwerpen. In groepjes bestudeerden ze de culturele diversiteit en de sociale stratificatie van deze wijken.

Dear Winnie

Begin maart bezochten onze zesdejaars de indrukwekkende theatervoorstelling ‘Dear Winnie’ in de imposante Bourlaschouwburg. Daarbij werden we omver geslagen door de kracht van de acht actrices die een ode brachten aan Winnie Mandela-Madikizela, de vrouw die haar leven wijdde aan de strijd tegen de Apartheid. Het was een aangrijpende voorstelling waarbij verschillende talen, bewegingen, stijlen en dialoogvormen in elkaar vloeiden en een ervaring die we niet snel zullen vergeten.

Bezoekje UA Antwerpen

Maandag 21 maart bezochten de leerlingen uit het vijfde en zesde jaar economie-moderne talen de Universiteit van Antwerpen. Daar konden ze enkele proeflesjes bijwonen in het kader van de opleidingen Toegepaste Taalkunde en Taal- en Letterkunde. Zowel Germaanse en Romaanse talen zoals Engels, Duits en Spaans als enkele niet-Europese talen als Jiddisch en Chinees kwamen daarbij aan bod.

Mooie afsluiter vlak voor de krokusvakantie

Als afsluiter vlak voor de vakantie trokken al onze leerlingen van de eerste graad en de leerlingen moderne talen van de tweede en derde graad naar zaal Lux in Kapellen voor Café Chantant.

Hier zongen ze samen met Eddy Et Les Vedettes ‘Franse chansons’ alsof hun leven ervan afhing.

En nu genieten van een week welverdiende vakantie!

Gezondheidsdag, Dossinkazerne en Gallo-Romeins Museum

Gezondheidsdag

Op school leer je meer dan enkel de lessen uit je lessenpakket. Op onze gezondheidsdag leerden onze leerlingen meer over lichaamshygiëne, gamen, eetstoornissen, mentaal welzijn, drugs, voeding, alcoholgebruik, grensoverschrijdend gedrag en zo veel meer.

Dossinkazerne

De zesdejaars bezochten de Dossinkazerne in Mechelen, ter voorbereiding van ons bezoek aan Auschwitz-Birkenau in Polen (GWP).

Gallo-Romeins Museum

In het Gallo-Romeins Museum worden onze leerlingen door deskundige gidsen door de collecties van de Gallo-Romeinse oudheid geloodst. Verder gidsen de leerkrachten de leerlingen door de stad en maken ze tijdens deze rondleiding kennis met de rijke geschiedenis ervan.

Meer foto’s zijn de vinden via het fotoalbum.