Eerste jaar

Kinderen van personeelsleden en gezinsleden van huidige leerlingen kunnen met voorrang inschrijven van 11 februari tot 1 maart.

Andere inschrijvingen starten op 16 maart. U kunt die dag op onze school terecht van 10 tot 14 uur.

Op 19/8 zijn alle 115 plaatsen in ons eerste jaar ingenomen. Ouders kunnen zich nog wel aanbieden voor een ‘niet-gerealiseerde inschrijving’. Deze aanmelding duurt korter, maar garandeert je wel een plaats op de wachtlijst. Ervaring leert ons dat ongeveer 10% van de inschrijvingen nog voor eind augustus geannuleerd wordt door de ouders. Bij een annulatie nemen wij in chronologische volgorde contact op met de jongeren op de wachtlijst.

Breng voor je inschrijving zeker je identiteitskaart of kids-ID mee.

Tweede tot zesde jaar

Vanaf 23 april kan je na afspraak inschrijven voor het tweede tot zesde jaar:

  • alle schooldagen (tussen 8.30 en 16.30 uur, woensdag tot 12.30 uur)
  • in de zomervakantie tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus
  • na afspraak op het nummer 03 660 13 00

Onze school heeft voor het tweede jaar een capaciteit van 95 leerlingen. Voor het derde jaar hebben wij een capaciteit van 88 leerlingen.

Dit houdt in dat je je zoon of dochter voor het tweede en derde jaar kan aanmelden na de paasvakantie maar dat de effectieve inschrijving pas begin juli kan plaatsvinden.

Voor ons vierde en vijfde jaar is er geen capaciteit ingesteld.
Voor ons zesde jaar is de richting Humane Wetenschappen volzet.

Breng voor je inschrijving zeker je identiteitskaart mee.

Onthaaldagen begin schooljaar

Op maandag 2 september 2019 worden alle leerlingen om 9.10 uur op school verwacht.
Vanaf dinsdag 3 september 2019 start de school om 8.20 uur.

De leerlingen van het eerste jaar wennen op de eerste schooldag aan de nieuwe schoolomgeving onder begeleiding van de klastitularis. Aan de hand van een onthaalbrochure maken de leerlingen kennis met hun klasgenoten en leerkrachten en ontdekken ze hun nieuwe school.

Levensbeschouwelijke vakken

Je kan bij je inschrijving kiezen tussen niet-confessionele zedenleer, verschillende godsdiensten of je kan een vrijstelling aanvragen. Deze keuze blijft geldig voor de ganse schoolcarrière binnen dezelfde school. Eventuele wijzigingen voor een volgend schooljaar kunnen worden opgegeven tot 30 juni.