Eerste jaar

Kinderen van personeelsleden en gezinsleden van huidige leerlingen kunnen met voorrang inschrijven van 11 februari tot 1 maart.

Andere inschrijvingen starten op 16 maart. U kunt die dag op onze school terecht van 10 tot 14 uur.

Er zijn 115 vrije plaatsen in het eerste jaar. Op 1 maart plaatsen we hier een update in verband met het aantal vrije plaatsen.

Breng voor je inschrijving zeker je identiteitskaart mee.

Tweede tot zesde jaar

Vanaf 23 april kan je na afspraak inschrijven voor het tweede tot zesde jaar:

  • alle schooldagen (tussen 8.30 en 16.30 uur, woensdag tot 12.30 uur)
  • in de zomervakantie tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus
  • na afspraak op het nummer 03 660 13 00

Breng voor je inschrijving zeker je identiteitskaart mee.

Onthaaldagen begin schooljaar

Op maandag 2 september 2019 worden alle leerlingen om 9.10 uur op school verwacht.
Vanaf dinsdag 3 september 2019 start de school om 8.20 uur.

De leerlingen van het eerste jaar wennen op de eerste schooldag aan de nieuwe schoolomgeving onder begeleiding van de klastitularis. Aan de hand van een onthaalbrochure maken de leerlingen kennis met hun klasgenoten en leerkrachten en ontdekken ze hun nieuwe school.

Levensbeschouwelijke vakken

Je kan bij je inschrijving kiezen tussen niet-confessionele zedenleer, verschillende godsdiensten of je kan een vrijstelling aanvragen. Deze keuze blijft geldig voor de ganse schoolcarrière binnen dezelfde school. Eventuele wijzigingen voor een volgend schooljaar kunnen worden opgegeven tot 30 juni.